AUTH Athanasios Semoglou Archive

Collection Items

Moni Latomou (Osios David), Thessaloniki, Greece
Naos, Apse mosaic, Theophany, detail

Moni Latomou (Osios David), Thessaloniki, Greece
Naos, Apse mosaic, Theophany, detail

Moni Latomou (Osios David), Thessaloniki, Greece
Naos, Apse mosaic, Theophany, detail

Moni Latomou (Osios David), Thessaloniki, Greece
Naos, Apse mosaic, Theophany, detail

Moni Latomou (Osios David), Thessaloniki, Greece
Naos, Apse mosaic, Theophany, detail

Moni Latomou (Osios David), Thessaloniki, Greece
Naos, Apse mosaic, Theophany, detail

Triptych icon, Athanasiou Collection
Saint Demetrius on Horseback, detail

Triptych icon, Athanasiou Collection
Virgin with Child, detail

Triptych icon, Athanasiou Collection
Saint Nicholas, detail

Triptych icon, Athanasiou Collection
Saint Charalambos, detail

Triptych icon, Athanasiou Collection
Virgin with Child, detail

Triptych icon, Athanasiou Collection
Triptych, Virgin with Child and Saints

Panagia Kountouriotissa, Kountouriotissa village, Pieria, Greece
Naos, Christ washing the feet of the apostles
View all 198 items