Μουσείο Ιεράς Μονής Κύκκου (Κύπρος): Μαρμάρινο τμήμα σαρκοφάγου με παράσταση νεαρού κριοφόρου άνδρα (καλού ποιμένα), ο οποίος στο δεξί του χέρι κρατεί κάνθαρο. (Δ 1206)

ouc/ouc_museum_of_the_holy_monastery_of_kykkos/MIMKI329.tif

Description

Marble fragment of a sarcophagus with a representation of a young man kriophoros (Greek for the 'ram-bearer') (good shepherd) who holds a kantharos (Greek for a type of 'cup for drinking') in his right hand.

Current Ownership

Museum of the Holy Monastery of Kykkos

Extent

48.9 x 40 cm

Material

Chronology Period

Late 3rd-early 4th c. AD

Technique

Content Provider

Museum of the Holy Monastery of Kykkos

Original Collection

Museum of the Holy Monastery of Kykkos

Content Rights