Μουσείο Ιεράς Μονής Κύκκου (Κύπρος): Λύχνος του οποίου η λαβή κοσμείται με ολόγλυφο σταυρό με πεπλατυσμένες κεραίες και επίμηλα στις άκρες, ενώ στην κορυφή φέρει πτηνό (Δ 143)

ouc/ouc_museum_of_the_holy_monastery_of_kykkos/MIMKI333b.jpg

Description

Metal lamp with handle adorned with a flattened cross and a bird on the top

Current Ownership

Museum of the Holy Monastery of Kykkos

Extent

12.4 x 13.4 cm

Material

Chronology Period

5th-6th c. AD

Content Provider

Museum of the Holy Monastery of Kykkos

Original Collection

Museum of the Holy Monastery of Kykkos

Content Rights