Μουσείο Ιεράς Μονής Κύκκου (Κύπρος): Ορειχάλκινος λυχνοστάτης με λύχνο του οποίου η λαβή φέρει πεπλατυσμένο σταυρό και επίμηλα (Δ 250)

ouc/ouc_museum_of_the_holy_monastery_of_kykkos/MIMKI338a.jpg

Description

Lamp with a flattened cross as a handle and placed on a lamp-stand.

Current Ownership

Museum of the Holy Monastery of Kykkos

Material

Chronology Period

5th-6th c. AD

Technique

Content Provider

Museum of the Holy Monastery of Kykkos

Original Collection

Museum of the Holy Monastery of Kykkos

Content Rights