Μουσείο Ιεράς Μονής Κύκκου (Κύπρος): Ορειχάλκινος σταυρός ευλογίας με πεπλατυσμένες κεραίες που φέρουν στις άκρες επίμηλα. Στο άνω μέρος οι οριζόντιες κεραίες ενώνονται με ταινία με την κάθετη. (Δ 159)

ouc/ouc_museum_of_the_holy_monastery_of_kykkos/MIMKI341b.jpg

Description

A brass cross decorated with circles. Its flared arms end in rounded serifs at the corner.

Current Ownership

Museum of the Holy Monastery of Kykkos

Extent

10 x 6.7 cm

Material

Chronology Period

6th-7th c. AD

Content Provider

Museum of the Holy Monastery of Kykkos

Original Collection

Museum of the Holy Monastery of Kykkos

Content Rights